แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
จะมีลงทะเบียนเรียนออนไลน์อีกไหมคะ กวิน
2018-02-03
ช่วยปรับคะแนนให้ด้วยค่ะ ก.660
2018-01-30
คะแนนการอบรมแต่ละหัวข้อออกช้ามาก นักกายภาพบำบัด
2018-01-25
คะแนนที่อบรมยังไม่ขึ้นคะ White
2018-01-23
ปีนี้สภาจัดประชุมวิชาการมั้ยคะ ศ.
2018-01-18
โปรดเช็คคะแนนให้อีกครั้ง วิชัย
2018-01-07
ผู้มีอำนาจลงนาม คือใคร โบ
2018-01-07
เข้าอบรมแล้วคะแนนไม่อัพเดท M
2017-12-28
ขออัพเดทแต้ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลค่ะ วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนนท์
2017-12-22
อบรมรหัส 704 ไปตั้งแต่เม.ย. คะแนนยังไม่ขึ้น กัญญลักษณ์ ก.1889
2017-12-18
1 to 448 of 448 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 

Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.