ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
709
Ultrasound Therapy 2560-10-28
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
738
Update on Physical Therapy Management in Heart Failure 2560-10-07
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
720
Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region 2560-09-06
18.3
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
708
Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 2560-08-26
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
767
กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก 2560-07-27
11.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
745
การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด 2560-07-26
19.3
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
706
Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance 2560-07-22
11
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
766
Movement during dialysis... For health and well-being 2560-07-22
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
754
Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches 2560-07-19
17.3
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
755
Paediatric Physical Therapy in 21st Century 2560-07-19
11.8
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 to 103 of 103 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (964) รอติดตามอีก 2 สัปดาห์ ก1762
2017-05-23
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้คะแนยังไม่เข้าคะ ก.4426
2017-05-22
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (694) คะแนนยังไม่เข้าครับ สหรัฐ
2017-05-22
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (694) คะแนนยังไม่เข้าเช่นกันคะ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยคะ วิไลพร ดีแพง
2017-05-19
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (694) คะแนนยังไม่เข้าค่ะ โพธิ์ศรี
2017-05-18
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (694) คะแนนยังไม่เข้าค่ะ สุชานาถ ชูปรีดา
2017-05-18
การอบรมรหัส 702 จนท.ศูนย์ฯ
2017-05-12
ไปอบรมหัวข้อ702คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ปาริชาต
2017-05-11
ยังไม่ได้คะเเนนการอบรม รหัส 702(ต้องนำมาใช้ต่อใบประกอบที่จะหมดอายุ 24 พ.ค.นี้) ดลล๊ะ
2017-05-01
694และ695 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6724
2017-04-21


E-MAILcptethai@gmail.com
Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753