เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
816
NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries 21-01-2561
5.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
832
Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders 09-01-2561
20.3
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
835
Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 2 26-12-2560
4.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
834
Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 1 22-12-2560
4.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
811
B3: PT management in patients with upper quadrant pain 21-12-2560
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
810
B2: PT management in patients with upper quadrant pain 20-12-2560
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
812
C: Fascia movement taping clinics 20-12-2560
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
824
Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems 20-12-2560
19
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
808
A: PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain 19-12-2560
21.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
809
B1: PT management in patients with upper quadrant pain 19-12-2560
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 to 94 of 94 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
คะแนนอบรมคณะแพทย์ 3สถาบัน จิดาภา จินดาดวงรัตน์
16-11-2017
คะแนนอบรมคณะแพทย์ 3สถาบัน นางชนิดา ธีรเชษฐมงคล
14-11-2017
คะแนนอบรมคณะแพทย์ 3สถาบัน นางชนิดา ธีรเชษฐมงคล
07-11-2017
คะแนนประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันยังไม่มีคะแนนเลยค่ะ จารุพรรณ ธิติเลิศเดชา
01-11-2017
วิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบำบัด พิชัย ปาพันธ์
20-10-2017
ขออนุญาติสอบถามข้อมูลเอกสารโครงการรหัส 823 ค่ะ ณิชากร
02-10-2017
คะแนนในการต่ออายุ Pt_j
25-09-2017
คะแนน หัวข้อ 794 ยังไม่ขึ้นเลยค่ะ ก.8780
28-08-2017
คะแนน 754 ที่ไปอบรมมายังไม่ได้เลยค่ะ ส้ม
22-08-2017
สอบถามเรื่องการขอคะแนนจากการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทครับ ชวาลวงศ์
22-08-2017

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753