เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
856
Therapeutic Watsu 29-03-2561
13
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
855
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 26-03-2561
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
850
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ 14-03-2561
18
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
851
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 14-03-2561
19.8
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
854
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 14-03-2561
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
853
หลักการในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ ครั้งที่ 1 19-02-2561
13
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
852
Bobath’s technique for children with cerebral palsy 09-02-2561
11.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
845
IFAST for Stroke Management 05-02-2561
16
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
844
Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation 29-01-2561
21
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
816
NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries 21-01-2561
5.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1 to 92 of 92 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
ปีนี้สภาจัดประชุมวิชาการมั้ยคะ ศ.
18-01-2018
โปรดเช็คคะแนนให้อีกครั้ง วิชัย
07-01-2018
ผู้มีอำนาจลงนาม คือใคร โบ
07-01-2018
เข้าอบรมแล้วคะแนนไม่อัพเดท M
28-12-2017
ขออัพเดทแต้ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลค่ะ วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนนท์
22-12-2017
อบรมรหัส 704 ไปตั้งแต่เม.ย. คะแนนยังไม่ขึ้น กัญญลักษณ์ ก.1889
18-12-2017
คะแนนยังไม่ขึ้น PT
12-12-2017
รบกวนสอบถาม Olan
04-12-2017
ถูกตัดสิทธ์ถอนชื่อก่อนวันประกาศ
04-12-2017
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (เหมาะสำหรับท่านที่จบใหม่) กภ.สวง จงศิริ
28-11-2017

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753