ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
734
Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) 2560-06-28
16.3
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
728
Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region 2560-06-27
6
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
729
Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
730
Physical Therapy in individuals in Parkinson’s Disease 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
731
Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
732
Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders 2560-06-27
6.8
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
726
COPD: All about Muscles 2560-06-26
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
727
Making Falls Prevention Work-The Key Role of The Physiotherapist 2560-06-26
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
725
Neuroplasticity: From Basic Neuroscience to Neurorehabilitation 2560-06-25
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
716
Advanced Mulligan concepts 2560-06-24
13.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11 to 108 of 98 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 20 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
อบรมหัวข้อ 701 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6582
2017-03-22
รพัส684 คะแนนยังไม่ขึ้นคะ กรรณิการ์
2017-03-20
670 คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.6838
2017-03-10
681 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ วิทวัส อินต๊ะเสนา
2017-03-06
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ
2017-02-26
ยังไม่ได้รับคะแนน หัวข้อ 639
2017-02-23
โครงการ717 ภัทร
2017-02-21
เข้าระบบไม่ได้ พิยาวรรณ
2017-02-12
สอบถามโครงการ693 อาร์ม
2017-02-06
คะแนนหัวข้อ 638 ยังไม่ขึ้นครับ ก.7030
2017-02-06

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753