ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
799
Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury 2560-09-03
13
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
790
Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 2560-09-02
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
793
BDMS-Matheson center : Ergonomics 2560-08-31
15.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
795
Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) “Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis 2560-08-31
24
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
776
Integrated manual treatment in shoulder complex 2560-08-30
19.5
โรงพยาบาลหาดใหญ่
708
Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 2560-08-26
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
798
Intensive Management in Mechanical Low Back Pain 2560-08-25
18.7
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
789
สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 2560-08-19
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
791
Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs 2560-08-19
5.2
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
788
NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries 2560-08-06
5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11 to 109 of 99 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
คะแนนนอบรมหัวข้อ 774 เข้าเมื่อไรคะ orathi
2017-08-11
รหัสกิจกรรม 763 symposium of kinesio tap ก.1180
2017-07-27
การต่อคะแนนใบประกอบวิชาชีพ ยุพิน
2017-07-20
การนับคะแนน K.Jay
2017-07-18
สอบถามคะ
2017-07-18
รายวิชา รหัส 757 คะแนนออกรึยังคะ รอคะแนนยื่นสภาพเพื่อต่อใบประกอบ
2017-07-13
รายวิชา รหัส 757คะแนนยีงไม่ออกคะ
2017-07-12
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.7181
2017-07-10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Peripheral mobilization of upper extremity พลอยกมลPT
2017-06-24
705 ในระบบคะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ 7971
2017-06-17

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753