ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
718
Management of UE after stroke: Update approach 2560-07-06
12
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
719
Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 2560-07-06
12
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
752
สมองพลังสุข (Brain Becoming Well)” 2560-07-06
12.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
733
Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28 มิ.ย. 2560) 2560-06-28
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
734
Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) 2560-06-28
16.3
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
728
Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region 2560-06-27
6
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
729
Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
730
Physical Therapy in individuals in Parkinson’s Disease 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
731
Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD 2560-06-27
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
732
Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders 2560-06-27
6.8
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
11 to 107 of 97 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 20 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
694และ695 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6724
2017-04-21
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน yototigh
2017-04-19
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน yototigh
2017-04-17
การสะสมคะแนนของผู้ศึกษาต่อ Chataweera
2017-03-30
อบรมหัวข้อ 701 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6582
2017-03-22
รพัส684 คะแนนยังไม่ขึ้นคะ กรรณิการ์
2017-03-20
670 คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.6838
2017-03-10
681 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ วิทวัส อินต๊ะเสนา
2017-03-06
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ
2017-02-26
ยังไม่ได้รับคะแนน หัวข้อ 639
2017-02-23

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753