เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
926
New Technology for Physical Therapist 28-06-2561
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
927
Design for Aging 28-06-2561
13.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
928
กลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อสุขภาพ: คลินิกกายภาพบำบัด และบ้านผู้สูงอายุ 28-06-2561
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
923
Empower PT for Aging Society 27-06-2561
4.8
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
932
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ 27-06-2561
13
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
921
Structural Essentials: Arches & Legs 26-06-2561
19
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
941
Exercise for cardiopulmonary problems 23-06-2561
12
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
939
การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ 22-06-2561
7.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
920
Anatomy Trains in Structure and Function 22-06-2561
26.8
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
860
Mulligan Concepts functional treatment of the pelvis 21-06-2561
12.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21 to 162 of 142 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง
>>> ขอเชิญท่านร่วมทำประชาพิจารณ์เกณฑ์คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753