ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
794
High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice 2560-08-05
5.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
797
GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention 2560-08-05
3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
777
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 2560-08-04
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
800
หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 2 2560-08-03
67
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
787
Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 2560-08-01
24
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
767
กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก 2560-07-27
11.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
770
Flat foot and commonly associated conditions 2560-07-26
13
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
772
Multitechniques for upper quarter management 2560-07-26
18.3
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
773
Updated physical therapy management in stroke 2560-07-26
18.3
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
774
Physical therapy management in COPD with complication 2560-07-26
18.3
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
21 to 119 of 99 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
คะแนนนอบรมหัวข้อ 774 เข้าเมื่อไรคะ orathi
2017-08-11
รหัสกิจกรรม 763 symposium of kinesio tap ก.1180
2017-07-27
การต่อคะแนนใบประกอบวิชาชีพ ยุพิน
2017-07-20
การนับคะแนน K.Jay
2017-07-18
สอบถามคะ
2017-07-18
รายวิชา รหัส 757 คะแนนออกรึยังคะ รอคะแนนยื่นสภาพเพื่อต่อใบประกอบ
2017-07-13
รายวิชา รหัส 757คะแนนยีงไม่ออกคะ
2017-07-12
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.7181
2017-07-10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Peripheral mobilization of upper extremity พลอยกมลPT
2017-06-24
705 ในระบบคะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ 7971
2017-06-17

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753