ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
705
*สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 2560-05-20
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
742
Clinical Reasoning and Integrated Multitechniques for Knee joint 2560-05-20
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
743
Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 2560-05-15
20
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
744
Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 2560-05-15
63.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
741
Breathing: as a key management for function 2560-05-03
17.8
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
704
Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 2560-04-29
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
735
Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1,2) 2560-04-28
13.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
740
การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 2) 2560-04-11
6
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
739
การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 1) 2560-04-10
6
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
702
การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 2560-04-05
6
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
41 to 137 of 97 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 20 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
694และ695 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6724
2017-04-21
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน yototigh
2017-04-19
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน yototigh
2017-04-17
การสะสมคะแนนของผู้ศึกษาต่อ Chataweera
2017-03-30
อบรมหัวข้อ 701 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6582
2017-03-22
รพัส684 คะแนนยังไม่ขึ้นคะ กรรณิการ์
2017-03-20
670 คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.6838
2017-03-10
681 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ วิทวัส อินต๊ะเสนา
2017-03-06
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ
2017-02-26
ยังไม่ได้รับคะแนน หัวข้อ 639
2017-02-23

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753